PKO BP

PKO Bank Polski SA – największy bank w Polsce, utworzony 8. lutego 1919 roku

Województwo Mazowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.